Đất vườn Tam Anh Nam Núi Thành

1 tỷ 500
3162 m2
Núi Thành

Đất vườn, chăn nuôi, làm vườn Tiên An – Tiên Phước

850 Triệu
18000 m²
Tiên An - Tiên Phước - Quảng Nam